Verwaltung

By Sergio Santamaria Santiagosa (Spanish) on limitation of the information rights during the Corona Virus crisis 

Sergio Santamaría Santigosa
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 6 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията се оплаква от влошаването при упражняването на основните права на испанските граждани по време на обявеното от правителството извънредно положение поради COVID-19. Той критикува ограниченията на правото на свободно движение, наложени чрез стриктната изолация на гражданите в техните домове и поредица от необосновани решения, които засягат действащите разпоредби за прозрачност и добро управление в рамките на Съюза и неговите държави членки. Изпълнителната власт на Испания обяви затварянето на портала за прозрачност, което затруднява контрола и разбирането на нейните действия и информираността относно развитието на здравната криза. Освен това дейността на демократичния парламентарен контрол на правителството е силно ограничена до една единствена сесия на контрол върху изпълнителната власт. Пресата е ограничена: в пресконференциите на министър-председателя въпросите бяха цензурирани, ограничени и обуславени от процес на предварителна оценка от страна на държавния секретар по въпросите на информацията. Това неочаквано ограничение противоречи на действащото положение във връзка със свободите в Испания и е несъвместимо с член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 3 от Договора за Европейския съюз.

Thank you for your support, Sergio Santamaría Santigosa

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international