Verwaltung

Petition No 0441/2020 by Sergio Santamaria Santiagosa (Spanish) on limitation of the information rights during the Corona Virus crisis 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Spānijas iedzīvotāju pamattiesību īstenošanas ierobežošanu ārkārtas stāvokļa laikā, ko valdība izsludināja Covid-19 dēļ. Viņš kritizē brīvas pārvietošanās tiesību ierobežojumus, kuru dēļ tiek īstenota stingra iedzīvotāju norobežošana viņu mājās, un vairākus nepamatotus lēmumus, kas ietekmē Savienībā un tās dalībvalstīs spēkā esošos pārredzamības un labas pārvaldības noteikumus. Spānijas izpildvara ir paziņojusi par Pārredzamības portāla slēgšanu, kas apgrūtina tās veikto darbību kontroli un izpratni, kā arī iedzīvotāju informēšanu par veselības krīzes attīstību. Turklāt ir būtiski ierobežota demokrātiskās parlamentārās kontroles darbība attiecībā uz valdību, atstājot tikai vienu izpildvaras kontroles sesiju. Ir ierobežota preses darbība: premjerministra preses konferencē jautājumi tika cenzēti, tos ierobežojot un pakļaujot iepriekšējai novērtēšanai, ko veica valsts sekretārs informācijas jomā. Šis negaidītais ierobežojums ir pretrunā Spānijā spēkā esošajam brīvību statusam, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pantam un Līguma par Eiropas Savienību 3. pantam.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international