Verwaltung

By Sergio Santamaria Santiagosa (Spanish) on limitation of the information rights during the Corona Virus crisis 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície sa sťažuje na zhoršenie výkonu základných práv španielskych občanov počas núdzového stavu vyhláseného vládou v súvislosti s ochorením COVID-19. Kritizuje obmedzenie práva na slobodu pohybu, prísne obmedzenie pohybu občanov len na ich domovy a viacero neodôvodnených rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú platné predpisy o transparentnosti a dobrej správe vecí verejných v Únii a jej členských štátoch. Španielska vláda nariadila uzavretie portálu transparentnosti, čo sťažuje kontrolu a pochopenie opatrení, ktoré prijíma, a tiež získavanie informácií o vývoji zdravotnej krízy. Okrem toho bola dramaticky obmedzená činnosť demokratickej parlamentnej kontroly vlády, keď kontrole exekutívy sa venovala len jedna schôdza. Došlo aj k obmedzeniu tlače: počas tlačových konferencií predsedu vlády dochádzalo k cenzúre otázok a otázky boli obmedzené a podmienené ich predchádzajúcim schválením štátnym tajomníkom pre informácie. Toto nečakané obmedzenie je v rozpore s platným stavom slobôd v Španielsku, nezlučiteľné s článkom 11 Charty základných práv Európskej únie a článkom 3 Zmluvy o Európskej únii.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international