Umwelt

W imieniu Publicznej Rady na rzecz Sprawiedliwości, w sprawie domniemanego systematycznego nieprzestrzegania przepisów europejskich dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed przemysłowymi zanieczyszczeniami chemicznymi 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję w imieniu stowarzyszenia Publiczna Rada na rzecz Sprawiedliwości skarży się na domniemane systematyczne nieprzestrzeganie przepisów europejskich dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed przemysłowymi zanieczyszczeniami chemicznymi w mieście Ruse (Bułgaria). Przywołuje on rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Składający petycję twierdzi, że w mieście Ruse zakład produkcyjny pewnego przedsiębiorstwa działa w taki sposób, że przez całą dobę uwalnia zapachy i szkodzi ludności. Twierdzi on, że odpowiedzialne organy w Republice Bułgarii odmawiają zmuszenia tego przedsiębiorstwa do przestrzegania przepisów europejskich.Informacja– Petycja nr 1259/2019 dotyczy tej samej kwestii.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international