Umwelt

Julkisen oikeuden neuvoston puolesta, ihmisten terveyden suojelemista teollisuuden kemiallisilta epäpuhtauksilta koskevan EU:n lainsäädännön väitetystä järjestelmällisestä noudattamatta jättämisestä 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä valittaa julkisen oikeuden neuvoston puolesta ihmisten terveyden suojelemista teollisuuden kemiallisilta epäpuhtauksilta koskevan EU:n lainsäädännön väitetystä järjestelmällisestä noudattamatta jättämisestä Roussen kaupungissa Bulgariassa. Hän viittaa kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 ja teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2010/75/EU ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/1/EY. Vetoomuksen esittäjä väittää, että Roussen kaupungissa erään yrityksen tuotantolaitos toimii tavalla, joka vapauttaa hajuja ja vahingoittaa väestöä ympäri vuorokauden. Hän väittää myös, että Bulgarian tasavallan toimivaltaiset viranomaiset kieltäytyvät velvoittamasta yritystä noudattamaan EU:n lainsäädäntöä.Tiedot– Vetoomus nro 1259/2019 koskee samaa asiaa.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international