Umwelt

U ime Vijeća za javnu pravdu, o navodnom sustavnom nepoštovanju europskog zakonodavstva o zaštiti ljudskog zdravlja od kemijskih zagađivača iz industrije 

Обществен съвет за правосъдие
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in Europäische Union
6% from 500 for quorum
  1. Launched 29/04/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Podnositelj predstavke se u ime udruge Vijeće za javnu pravdu žali na navodno sustavno nepridržavanje europskog zakonodavstva o zaštiti ljudskog zdravlja od industrijskih kemijskih onečišćujućih tvari u gradu Rousseu (Bugarska). Upućuje na Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), Direktivu 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) i Direktivu 2008/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitom nadzoru i sprečavanju onečišćenja. Podnositeljica predstavke navodi da u gradu Rousseu proizvodni pogon jednog poduzeća radi tako da ispušta neugodne mirise koji ugrožavaju stanovništvo 24 sata dnevno. Također tvrdi da nadležna tijela Republike Bugarske odbijaju obvezati poduzeće da se pridržava europskog zakonodavstva.Informacije– u predstavci 1259/2019 obrađuje se isto pitanje.

Thank you for your support, Обществен съвет за правосъдие

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now