Umwelt

Boyko Nikiforov avaliku õiguse nõukogu nimel niisuguste Euroopa õigusaktide väidetava süstemaatilise rikkumise kohta, mis käsitlevad inimeste tervise kaitsmist tööstuskemikaalidest saasteainete eest 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kaebab avaliku õiguse nõukogu nimel, et väidetavalt rikutakse Ruse linnas (Bulgaarias) süstemaatiliselt Euroopa õigusakte, mis käsitlevad inimeste tervise kaitsmist tööstuskemikaalidest saasteainete eest. Ta viitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta. Petitsiooni esitaja väidab, et Ruse linnas väljutab ühele äriühingule kuuluv tootmistehas käitamisel ööpäevaringselt ebameeldivaid lõhnu ja on elanikkonnale kahjulik. Ta väidab, et Bulgaaria Vabariigi vastutavad ametiasutused keelduvad äriühingut Euroopa õigusakte järgima sundimast.Teave– Petitsioon nr 1259/2019 käsitleb sama teemat.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international