Umwelt

Jménem Rady pro veřejnou spravedlnost, ve věci údajného systematického neplnění evropských právních předpisů o ochraně lidského zdraví před průmyslovým i chemickými látkami 

Обществен съвет за правосъдие
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice si jménem sdružení „Rada pro veřejnou spravedlnost“ stěžuje na údajné systematické neplnění evropských právních předpisů o ochraně lidského zdraví před chemickými znečisťujícími látkami ve městě Rousse (Bulharsko). Odkazuje se na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrovaná prevence znečistění a kontrola) a na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci znečistění a kontrole. Předkladatel tvrdí, že ve městě Rousse pracuje výrobní závod jisté společnosti tak, že se uvolňuje zápach a poškozuje okolní obyvatelstvo. Tvrdí, že příslušný orgán Bulharské republiky odmítá přinutit společnost, aby dodržovala evropské právní předpisy.Informace– Petice č. 1259/2019 se týká stejného tématu.

Thank you for your support, Обществен съвет за правосъдие

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international