Umwelt

Namens de vereniging Raad voor publieke rechtvaardigheid, over het vermeende systematische niet-naleving van de Europese wetgeving inzake de bescherming van de menselijke gezondheid tegen chemische industriële vervuiling 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener klaagt namens de vereniging “Raad voor publieke rechtvaardigheid” over de vermeende systematische niet-naleving van de Europese wetgeving inzake de bescherming van de menselijke gezondheid tegen chemische industriële vervuiling in de stad Roese (Bulgarije). Hij verwijst naar Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), en Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en naar Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. Indiener stelt dat in de stad Roese een productiefaciliteit van een bedrijf op dusdanige wijze wordt geëxploiteerd dat gedurende het hele etmaal stank vrijkomt en de bevolking schade wordt toegebracht. Hij stelt dat de verantwoordelijke autoriteiten in Bulgarije weigeren het bedrijf te dwingen de Europese wetgeving na te leven.Informatie– Verzoekschrift nr. 1259/2019 gaat over hetzelfde onderwerp.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international