Umwelt

Ki jo v imenu združenja Public Justice Council vlaga Bojko Nikiforov, državljan Bolgarije 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vlagatelj peticije se v imenu združenja Public Justice Council pritožuje nad domnevnim sistematičnim neupoštevanjem evropske zakonodaje o varstvu zdravja ljudi pred industrijskimi kemičnimi onesnaževali v mestu Ruse (Bolgarija). Sklicuje se na Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) ter Direktivo 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. Vlagatelj peticije trdi, da v mestu Ruse proizvodni obrat neke družbe obratuje tako, da neprestano spušča neprijetne vonjave v ozračje in s tem škodi prebivalstvu. Trdi tudi, da odgovorni organi v Republiki Bolgariji zavračajo možnost, da bi družbo prisilili, naj spoštuje evropsko zakonodajo.Informacije– Peticija 1259/2019 obravnava isto zadevo.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international