Umwelt

For Public Justice Council, om påstået systematisk manglende overholdelse af EU-lovgivningen om beskyttelse af menneskers sundhed mod industrielle kemisk forurenende stoffer 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren klager på vegne af foreningen "Public Justice Council" over påstået systematisk manglende overholdelse af EU-lovgivningen om beskyttelse af menneskers sundhed mod industrielle kemisk forurenende stoffer i byen Rousse (Bulgarien). Han henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Andrageren hævder, at en virksomheds produktionsanlæg i byen Rousse opererer på en måde, der udløser lugtgener og skader befolkningen døgnet rundt. Han gør gældende, at de ansvarlige myndigheder i Republikken Bulgarien nægter at pålægge virksomheden at overholde EU-lovgivningen.Oplysning– Andragende nr. 1259/2019 vedrører samme emne.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international