Umwelt

Dėl tariamo sistemingo ES teisės aktų dėl žmonių sveikatos apsaugos nuo pramoninių cheminių teršalų nesilaikymo

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticijos pateikėjas asociacijos „Public Justice Council“ vardu skundžiasi dėl tariamo sistemingo Europos teisės aktų dėl žmonių sveikatos apsaugos nuo pramoninių cheminių teršalų Rusės mieste (Bulgarija) nesilaikymo. Jis remiasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės. Peticijos pateikėjas teigia, kad Rusės mieste bendrovė eksploatuoja gamybos įrenginius taip, kad kvapai išskiriami ir daroma žala gyventojams visą parą. Jis tvirtina, kad atsakingos Bulgarijos Respublikos institucijos atsisako priversti bendrovę laikytis Europos Sąjungos teisės aktų.Informacija– Peticija Nr. 1259/2019 susijusi su tuo pačiu klausimu.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international