Umwelt

V mene Rady pre verejnú spravodlivosť, o údajnom systematickom nedodržiavaní európskych právnych predpisov o ochrane ľudského zdravia pred priemyselnými chemickými znečisťujúcimi látkami 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície sa v mene združenia „Rady pre verejnú spravodlivosť“ sťažuje na údajné systematické nedodržiavanie európskych právnych predpisov o ochrane ľudského zdravia pred priemyselnými chemickými znečisťujúcimi látkami v meste Rousse (Bulharsko). Odvoláva sa na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Predkladateľ petície uvádza, že v meste Rousse je v prevádzke výrobný závod, ktorý nepretržite vypúšťa pachy a poškodzuje zdravie obyvateľstva. Tvrdí, že príslušné orgány Bulharskej republiky odmietajú tento závod prinútiť, aby dodržiaval európske právne predpisy.Informácie– Petícia č. 1259/2019 sa zaoberá rovnakou témou.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international