Umwelt

V mene Rady pre verejnú spravodlivosť, o údajnom systematickom nedodržiavaní európskych právnych predpisov o ochrane ľudského zdravia pred priemyselnými chemickými znečisťujúcimi látkami 

Обществен съвет за правосъдие
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in Europäische Union
6% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície sa v mene združenia „Rady pre verejnú spravodlivosť“ sťažuje na údajné systematické nedodržiavanie európskych právnych predpisov o ochrane ľudského zdravia pred priemyselnými chemickými znečisťujúcimi látkami v meste Rousse (Bulharsko). Odvoláva sa na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Predkladateľ petície uvádza, že v meste Rousse je v prevádzke výrobný závod, ktorý nepretržite vypúšťa pachy a poškodzuje zdravie obyvateľstva. Tvrdí, že príslušné orgány Bulharskej republiky odmietajú tento závod prinútiť, aby dodržiaval európske právne predpisy.Informácie– Petícia č. 1259/2019 sa zaoberá rovnakou témou.

Thank you for your support, Обществен съвет за правосъдие

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international