Umwelt

от името на „Обществен съвет за правосъдие“, относно системно неспазване на европейското законодателство за защита на човешкото здраве от промишленото химично замърсяване 

Обществен съвет за правосъдие
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in Europäische Union
6% from 500 for quorum
  1. Launched 29/04/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

От името на организацията „Обществен правосъден съвет“ вносителят на петицията подава оплакване относно предполагаемото системно неспазване на европейското законодателство за защита на човешкото здраве от промишленото химично замърсяване в град Русе, България. Той се позовава на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Вносителят на петицията твърди, че в град Русе производственото съоръжение на едно дружество работи по начин, при който денонощно се отделят миризми и се вреди на населението. Той твърди, че отговорните органи в Република България отказват да принудят въпросното дружество да се съобразява с европейското законодателство.Сведения– Петиция № 1259/2019 се отнася до същия въпрос.

Thank you for your support, Обществен съвет за правосъдие

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now