Umwelt

För Public Justice Council, om påstådd systematisk underlåtenhet att efterleva EU:s lagstiftning om skydd av människors hälsa mot kemiska föroreningar från industrin 

Обществен съвет за правосъдие
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in Europäische Union
6% from 500 for quorum
  1. Launched 29/04/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren klagar för föreningen Public Justice Council över påstådd systematisk underlåtenhet att efterleva EU:s lagstiftning om skydd av människors hälsa mot kemiska föroreningar från industrin i staden Rousse (Bulgarien). Han hänvisar till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) och till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Framställaren hävdar att ett företag i staden Rousse driver en produktionsanläggning på ett sätt som medför illaluktande utsläpp och som skadar befolkningen dygnet runt. Han hävdar också att de ansvariga myndigheterna i Bulgarien vägrar ålägga företaget att efterleva EU-lagstiftningen.Upplysningar– Framställning nr 1259/2019 rör samma ärende.

Thank you for your support, Обществен съвет за правосъдие

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now