Umwelt

För Public Justice Council, om påstådd systematisk underlåtenhet att efterleva EU:s lagstiftning om skydd av människors hälsa mot kemiska föroreningar från industrin 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren klagar för föreningen Public Justice Council över påstådd systematisk underlåtenhet att efterleva EU:s lagstiftning om skydd av människors hälsa mot kemiska föroreningar från industrin i staden Rousse (Bulgarien). Han hänvisar till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) och till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Framställaren hävdar att ett företag i staden Rousse driver en produktionsanläggning på ett sätt som medför illaluktande utsläpp och som skadar befolkningen dygnet runt. Han hävdar också att de ansvariga myndigheterna i Bulgarien vägrar ålägga företaget att efterleva EU-lagstiftningen.Upplysningar– Framställning nr 1259/2019 rör samma ärende.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international