Tiere

W imieniu fundacji Animal Welfare Foundation, w sprawie farm krwi i gonadotropiny surowicy źrebnej klaczy (PMSG) 

Animal Welfare Foundation
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1.547 Supporters 1.547 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składająca petycję wzywa Parlament do wsparcia zakazu przywozu gonadotropiny surowicy źrebnej klaczy (PMSG) z Ameryki Południowej w związku z wynikami dochodzeń, które potwierdzają nieludzkie traktowanie klaczy w Urugwaju i Argentynie. PMSG wykorzystuje się do produkcji leków weterynaryjnych zwiększających płodność zwierząt gospodarskich w UE, w szczególności świń. Według składającej petycję farmy krwi w Ameryce Południowej nie przestrzegają przepisów rozporządzenia nr 142/2011 w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego dotyczących przywozu, tranzytu i wywozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych. Klacze nie podlegają kontrolom weterynaryjnym i cierpią na zły stan zdrowia. Władze krajowe nie zapewniają wystarczających kontroli i audytów w gospodarstwach. Składająca petycję wskazuje również, że stosowanie PMSG ma bardzo zły wpływ na zdrowie i dobrostan europejskich loch i prosiąt oraz że istnieją alternatywne środki zwiększające płodność świń. Składająca petycję podkreśla, że 2 mln obywateli podpisały petycję AVAAZ w sprawie zakazu przywozu PMSG pozyskiwanego w okrutny sposób.

Thank you for your support, Animal Welfare Foundation

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international