Tiere

W imieniu fundacji Animal Welfare Foundation, w sprawie farm krwi i gonadotropiny surowicy źrebnej klaczy (PMSG) 

Animal Welfare Foundation
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1.547 Supporters 1.547 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składająca petycję wzywa Parlament do wsparcia zakazu przywozu gonadotropiny surowicy źrebnej klaczy (PMSG) z Ameryki Południowej w związku z wynikami dochodzeń, które potwierdzają nieludzkie traktowanie klaczy w Urugwaju i Argentynie. PMSG wykorzystuje się do produkcji leków weterynaryjnych zwiększających płodność zwierząt gospodarskich w UE, w szczególności świń. Według składającej petycję farmy krwi w Ameryce Południowej nie przestrzegają przepisów rozporządzenia nr 142/2011 w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego dotyczących przywozu, tranzytu i wywozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych. Klacze nie podlegają kontrolom weterynaryjnym i cierpią na zły stan zdrowia. Władze krajowe nie zapewniają wystarczających kontroli i audytów w gospodarstwach. Składająca petycję wskazuje również, że stosowanie PMSG ma bardzo zły wpływ na zdrowie i dobrostan europejskich loch i prosiąt oraz że istnieją alternatywne środki zwiększające płodność świń. Składająca petycję podkreśla, że 2 mln obywateli podpisały petycję AVAAZ w sprawie zakazu przywozu PMSG pozyskiwanego w okrutny sposób.

Thank you for your support, Animal Welfare Foundation

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international