Tiere

Namens Animal Welfare Foundation, over 'bloedboerderijen' en Pregnant Mare's Serum Gonadotropin (PMSG) 

Animal Welfare Foundation
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1.547 Supporters 1.547 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indienster verzoekt het Parlement zich in te zetten voor een verbod op de invoer van Pregnant Mare's Serum Gonadotropin (PMSG) uit Zuid-Amerika naar aanleiding van onderzoeken waarbij de inhumane behandeling van merries in Uruguay en Argentinië aan het licht is gekomen. PMSG wordt gebruikt om diergeneeskundige medicijnen te vervaardigen voor het vergroten van de vruchtbaarheid van boerderijdieren in de EU, in het bijzonder varkens. Indienster beweert dat 'bloedboererijen' in Zuid-Amerika zich niet houden aan het bepaalde in Verordening (EU) nr. 142/2011 inzake dierlijke bijproducten voor wat betreft de invoer, doorvoer en uitvoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten. Merries worden niet aan veterinaire controles onderworpen en zijn in een slechte gezondheidstoestand. De nationale autoriteiten verrichten ontoereikende controles en audits van de boerderijen. Indienster geeft verder aan dat het gebruik van PMSG schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van Europese zeugen en biggen, en dat de vruchtbaarheid van varkens op alternatieve wijzen kan worden vergroot. Indienster benadrukt dat 2 miljoen burgers een AVAAZ-verzoekschrift hebben ondertekend voor een verbod op de invoer van op inhumane wijze geproduceerd PMSG.

Thank you for your support, Animal Welfare Foundation

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international