Tiere

For Animal Welfare Foundation, om blodfarme og hormonet "pregnant mare's serum gonadotropin (PMSG)" 

Animal Welfare Foundation
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1.547 Supporters 1.547 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 4 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at fremme et forbud mod import af hormonet "pregnant mare's serum gonadotropin (PMSG)" fra Sydamerika, efter at undersøgelser har dokumenteret umenneskelig behandling af hopper i Uruguay og Argentina. PMSG anvendes til at fremstille veterinærlægemidler til at øge fertiliteten hos landbrugsdyr i EU, navnlig svin. Andrageren hævder, at blodfarme i Sydamerika ikke overholder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 142/2011 om animalske biprodukter for så vidt angår import, transit og eksport af animalske biprodukter og afledte produkter. Hopperne er ikke underkastet veterinærkontrol og lider under en dårlig sundhedstilstand. De nationale myndigheder sørger ikke for tilstrækkelig kontrol og revision af bedrifterne. Andrageren påpeger tillige, at anvendelse af PMSG har beklagelige konsekvenser for de europæiske søers og smågrises sundhed og velfærd, og at der findes alternative måder at øge svinenes fertilitet på. Andrageren understreger, at to millioner borgere har underskrevet en onlineunderskriftsindsamling fra AVAAZ for at forbyde import af PMSG, der er produceret under umenneskelige forhold.

Thank you for your support, Animal Welfare Foundation

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international