Animal rights

For Animal Welfare Foundation, om blodfarme og hormonet "pregnant mare's serum gonadotropin (PMSG)" 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1.547 Supporters 1.547 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at fremme et forbud mod import af hormonet "pregnant mare's serum gonadotropin (PMSG)" fra Sydamerika, efter at undersøgelser har dokumenteret umenneskelig behandling af hopper i Uruguay og Argentina. PMSG anvendes til at fremstille veterinærlægemidler til at øge fertiliteten hos landbrugsdyr i EU, navnlig svin. Andrageren hævder, at blodfarme i Sydamerika ikke overholder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 142/2011 om animalske biprodukter for så vidt angår import, transit og eksport af animalske biprodukter og afledte produkter. Hopperne er ikke underkastet veterinærkontrol og lider under en dårlig sundhedstilstand. De nationale myndigheder sørger ikke for tilstrækkelig kontrol og revision af bedrifterne. Andrageren påpeger tillige, at anvendelse af PMSG har beklagelige konsekvenser for de europæiske søers og smågrises sundhed og velfærd, og at der findes alternative måder at øge svinenes fertilitet på. Andrageren understreger, at to millioner borgere har underskrevet en onlineunderskriftsindsamling fra AVAAZ for at forbyde import af PMSG, der er produceret under umenneskelige forhold.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now