Tiere

För Animal Welfare Foundation, om blodgårdar och ekvint choriongonadotropin (eCG) 

Animal Welfare Foundation
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1.547 Supporters 1.547 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren uppmanar parlamentet att verka för ett förbud mot import av ekvint choriongonadotropin (eCG) från Sydamerika till följd av undersökningar som visat på omänsklig behandling av ston i Uruguay och Argentina. eCG används för att framställa veterinärmedicinska läkemedel för att öka fertiliteten hos produktionsdjur i EU, särskilt svin. Framställaren hävdar att blodgårdarna i Sydamerika inte följer bestämmelserna i förordning (EG) nr 142/2011 om animaliska biprodukter när det gäller import, transitering och export av animaliska biprodukter och därav framställda produkter. Stona undersöks inte av veterinärer och är vid dålig hälsa. De nationella myndigheterna genomför inte tillräckliga kontroller och revisioner av gårdarna. Framställaren påpekar också att användningen av eCG orsakar allvarliga effekter på de europeiska suggornas och smågrisarnas hälsa och välbefinnande och att det finns alternativa sätt att stimulera grisarnas fertilitet. Framställaren betonar att två miljoner personer har undertecknat en framställning från Avaaz om att förbjuda import av eCG som framställts under omänskliga förhållanden.

Thank you for your support, Animal Welfare Foundation

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international