Animal rights

от името на фондация за хуманно отношение към животните относно „ферми за кръв“ и серумeн гонадотропин от бременна кобила (PMSG) 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,547 1,547 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията призовава Парламента да се застъпи за забрана на вноса на серумeн гонадотропин от бременна кобила (PMSG) от Южна Америка вследствие на резултатите от изследвания, които доказват нехуманно отношение към кобили в Уругвай и Аржентина. PMSG се използва за производството на ветеринарни лекарства с цел повишаване на раждаемостта при селскостопанските животни в ЕС, особено при свинете. Вносителката на петицията твърди, че фермите за кръв в Южна Америка не спазват разпоредбите на Регламент № 142/2011 относно страничните животински продукти по отношение на вноса, транзита и износа на странични животински продукти и производни продукти. Кобилите не са обект на ветеринарни контролни прегледи и страдат от лошо здравословно състояние. Националните органи не предоставят достатъчен контрол и одити на фермите. Вносителката на петицията също така обръща внимание, че използването на PMSG има пагубни последици за здравето и доброто състояние на европейските крави и прасенца и че съществуват алтернативни начини за предизвикване на раждаемост при свинете. Вносителката на петицията изтъква, че 2 милиона граждани са подписали петиция на AVAAZ за забрана на вноса на нехуманно произведен PMSG.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now