Tiere

Animal Welfare Foundation järjestön puolesta, veritiloista ja tiineiden tammojen seerumin gonadotropiinista (eCG) 

Animal Welfare Foundation
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1.547 Supporters 1.547 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä pyytää parlamenttia edistämään Etelä-Amerikasta tuotavan tiineiden tammojen seerumista saatavan gonadotropiinin (eCG) tuontikieltoa tutkimustulosten osoitettua, että Uruguayssa ja Argentiinassa tammoja kohdellaan epäinhimillisellä tavalla. Tiineiden tammojen seerumin gonadotropiinia käytetään tuotantoeläinten, erityisesti sikojen, hedelmällisyyttä lisäävien eläinlääkkeiden valmistukseen EU:ssa. Vetoomuksen esittäjä väittää, että Etelä-Amerikassa sijaitsevilla veritiloilla ei noudateta eläimistä saatavista sivutuotteista annetun komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuontia, kauttakulkua ja vientiä koskevia säännöksiä. Tammoille ei tehdä eläinlääkinnällisiä tarkastuksia, ja niiden terveydentila on heikko. Kansalliset viranomaiset eivät valvo eivätkä tarkasta tiloja riittävästi. Vetoomuksen esittäjä huomauttaa myös, että tiineiden tammojen seerumista saatavan gonadotropiinin käyttö vaikuttaa haitallisesti eurooppalaisten emakoiden ja porsaiden terveyteen ja hyvinvointiin ja että on olemassa vaihtoehtoisia keinoja sikojen hedelmällisyyden lisäämiseksi. Vetoomuksen esittäjä korostaa, että 2 miljoonaa kansalaista on allekirjoittanut AVAAZin vetoomuksen, jossa vaaditaan julmasti tuotetun tiineiden tammojen seerumista saatavan eCG:n tuonnin kieltämistä.

Thank you for your support, Animal Welfare Foundation

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international