Tiere

Ve věci krevních farem a sérového gonadotropinu získávaného od březích kobyl (PMSG) 

Animal Welfare Foundation
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1.547 Supporters 1.547 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatelka žádá Parlament, aby prosadil zákaz dovozu sérového gonadotropinu získávaného od březích kobyl (PMSG) z Jižní Ameriky. Výsledky vyšetřování v Uruguay a Argentině dokládají nelidské zacházení s kobylami. PMSG se ve veterinární medicíně používá ke zvýšení plodnosti hospodářských zvířat v EU, zejména prasat. Předkladatelka uvádí, že krevní farmy v Jižní Americe nerespektují ustanovení nařízení č. 142/2011 o dovozu, přepravě a vývozu vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů. Kobyly neabsolvují veterinární prohlídky a jejich zdravotní stav je špatný. Vnitrostátní orgány nezajišťují dostatečné kontroly a audity na farmách. Předkladatelka také poukazuje na skutečnost, že používání PMSG má velmi negativní dopad na zdraví a životní podmínky prasnic a selat v Evropě, a že existují i jiné způsoby na zvyšování plodnosti prasat. Zdůrazňuje, že petici AVAAZ ve věci zákazu dovozu tohoto krutě získávaného séra podepsaly 2 miliony občanů.

Thank you for your support, Animal Welfare Foundation

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international