W sprawie uprowadzenia dziecka za granicę w Japonii 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
163 163 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję przedstawia swoje problemy, wskazując, że jego japońska żona uprowadziła dwójkę jego dzieci, które mają również włoskie obywatelstwo, i twierdzi, że Japonia dopuszcza się naruszenia Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w dniu 25 października 1980 r. i ratyfikowanej przez Japonię w 2014 r. Wskazuje, że ustawodawstwo japońskie nie zawiera przepisów dotyczących wspólnie wykonywanego prawa pieczy, praw do odwiedzin ani prawa dostępu do dzieci przysługującego rodzicom niepochodzącym z Japonii. Zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego o zwrócenie się do organów japońskich i wezwanie ich do podjęcia działań zapobiegających dalszym naruszeniom prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności Konwencji ONZ o prawach dziecka z 1989 r.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now