Rechtstaatlichkeit

W sprawie uprowadzenia dziecka za granicę w Japonii 

T. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
147 Supporters 147 in European Union
29% from 500 for quorum
  1. Launched 17/01/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję przedstawia swoje problemy, wskazując, że jego japońska żona uprowadziła dwójkę jego dzieci, które mają również włoskie obywatelstwo, i twierdzi, że Japonia dopuszcza się naruszenia Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w dniu 25 października 1980 r. i ratyfikowanej przez Japonię w 2014 r. Wskazuje, że ustawodawstwo japońskie nie zawiera przepisów dotyczących wspólnie wykonywanego prawa pieczy, praw do odwiedzin ani prawa dostępu do dzieci przysługującego rodzicom niepochodzącym z Japonii. Zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego o zwrócenie się do organów japońskich i wezwanie ich do podjęcia działań zapobiegających dalszym naruszeniom prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności Konwencji ONZ o prawach dziecka z 1989 r.

Thank you for your support, T. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now