Par starptautisku bērnu nolaupīšanu Japānā 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
163 163 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs izklāsta savas problēmas, norādot, ka viņa sieva ir nolaupījusi divus viņa bērnus, kuriem ir arī Itālijas valstspiederība, un apgalvo, ka Japāna pārkāpj 1980. gada 25. oktobra Hāgas Konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem, kuru tā ratificēja 2014. gadā. Viņš norāda, ka Japānas tiesību aktos nav paredzētas vecāku, kas nav Japānas valstspiederīgie, kopīgas aizgādības tiesības, apmeklējuma tiesības vai saskarsmes tiesības ar saviem bērniem. Tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu vērsties pie Japānas, aicinot to darīt visu nepieciešamo, lai novērstu turpmākus valsts un starptautisko tiesību, jo īpaši 1989. gada ANO Konvencijas par bērna tiesībām, pārkāpumus.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now