Rechtstaatlichkeit

O medzinárodnom únose detí v Japonsku 

T. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
163 Supporters 163 in Europäische Union
33% from 500 for quorum
  1. Launched January 2020
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície popisuje svoje problémy, pričom uvádza, že jeho japonská manželka uniesla jeho dve deti, ktoré majú aj taliansku štátnu príslušnosť, a tvrdí, že Japonsko porušuje Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, ktorý ratifikovalo v roku 2014. Poukazuje na to, že japonské právne predpisy neupravujú spoločnú starostlivosť, právo na návštevy ani právo rodičov, ktorí nie sú japonskými občanmi, na styk s deťmi. Žiada preto Európsky parlament, aby predložil Japonsku námietky a vyzval ho na prijatie všetkých potrebných opatrení s cieľom zabrániť ďalšiemu porušovaniu vnútroštátneho a medzinárodného práva, najmä Dohovoru OSN o právach dieťaťa z roku 1989.

Thank you for your support, T. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international