Over internationale kinderontvoering in Japan 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
163 163 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener beschrijft zijn problemen en geeft aan dat zijn Japanse vrouw zijn twee kinderen, die ook de Italiaanse nationaliteit hebben, heeft ontvoerd. Indiener stelt dat Japan inbreuk pleegt op het Haags kinderontvoeringsverdrag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, dat Japan in 2014 bekrachtigd heeft. Hij wijst erop dat de Japanse wetgeving niet voorziet in gedeelde voogdij, omgangsrecht of het recht voor niet-Japanse ouders op toegang tot hun kinderen. Hij verzoekt het Europees Parlement dan ook om opmerkingen te maken en Japan ertoe aan te sporen alles in het werk te stellen om verdere schendingen van het nationale en internationale recht, met name het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989, te voorkomen.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now