σχετικά με τη διεθνή απαγωγή παιδιού στην Ιταλία 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
163 163 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Ο αναφέρων εκθέτει τα προβλήματά του, επισημαίνοντας ότι η γιαπωνέζα σύζυγός του απήγαγε τα δύο παιδιά του, τα οποία είναι επίσης ιταλοί υπήκοοι, και ισχυρίζεται ότι η Ιαπωνία παραβιάζει τη Σύμβαση της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών, η οποία επικυρώθηκε το 2014. Τονίζει ότι η ιαπωνική νομοθεσία δεν προβλέπει το δικαίωμα κοινής επιμέλειας, επίσκεψης ή πρόσβασης στα παιδιά τους για μη ιάπωνες γονείς. Αναλόγως, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει συστάσεις προς την Ιαπωνία, ζητώντας να πράξει τα δέοντα για την αποτροπή περαιτέρω παραβιάσεων του εθνικού και διεθνούς δικαίου, ειδικότερα της Σύμβασης των ΗΕ του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now