Om internationale barnebortførelser i Japan 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
163 Supporters 163 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren redegør for sine problemer og oplyser, at hans japanske kone har bortført deres to børn, der også har italiensk statsborgerskab, og hævder, at Japan overtræder Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser, som landet ratificerede i 2014. Andrageren påpeger, at japansk lovgivning ikke indeholder bestemmelser om delt forældremyndighed, samværsret eller retten til samvær med deres børn for ikke-japanske forældre. Han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at rette henvendelse til Japan og opfordre det til at gøre alt, hvad der er nødvendigt for at forhindre yderligere krænkelser af national og international ret, navnlig FN's konvention fra 1989 om barnets rettigheder.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now