Jaapanis toimunud rahvusvahelise lapseröövi kohta 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
163 163 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kirjeldab oma probleeme, märkides, et tema Jaapani kodanikust naine on röövinud tema kaks last, kellel on ka Itaalia kodakondsus, ning väidab, et Jaapan rikub rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlevat 25. oktoobri 1980. aasta Haagi konventsiooni, mille on ratifitseerinud 2014. aastal. Ta juhib tähelepanu sellele, et Jaapani õigusaktides ei ole ette nähtud ühist hooldusõigust, külastusõigust ega mitte-Jaapani vanemate õigust oma lastega suhelda. Seetõttu palub ta Euroopa Parlamendil esitada Jaapanile vastuväide ja kutsuda Jaapanit üles tegema kõik vajaliku, et hoida ära riikliku ja rahvusvahelise õiguse, eelkõige 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooni edasised rikkumised.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now