относно международното отвличане на деца в Япония 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
163 163 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията излага проблемите, пред които е изправен, като посочва, че японската му съпруга е отвлякла двете му деца, които са и с италианско гражданство, и твърди, че Япония нарушава Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, която е ратифицирала през 2014 г. Той посочва, че японското законодателство не съдържа разпоредби за упражняване на съвместни родителски права, права на посещение или право на достъп на родители, които не са японски граждани, до децата им. Във връзка с това той иска от Европейския парламент да направи постъпки пред Япония и да я призове да направи всичко необходимо с цел предотвратяване на по-нататъшни нарушения на националното и международното право, по-специално на Конвенцията на ООН от 1989 г. за правата на детето.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now