Rechtstaatlichkeit

относно международното отвличане на деца в Япония 

T. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
163 Supporters 163 in Europäische Union
33% from 500 for quorum
  1. Launched January 2020
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията излага проблемите, пред които е изправен, като посочва, че японската му съпруга е отвлякла двете му деца, които са и с италианско гражданство, и твърди, че Япония нарушава Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, която е ратифицирала през 2014 г. Той посочва, че японското законодателство не съдържа разпоредби за упражняване на съвместни родителски права, права на посещение или право на достъп на родители, които не са японски граждани, до децата им. Във връзка с това той иска от Европейския парламент да направи постъпки пред Япония и да я призове да направи всичко необходимо с цел предотвратяване на по-нататъшни нарушения на националното и международното право, по-специално на Конвенцията на ООН от 1989 г. за правата на детето.

Thank you for your support, T. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international