Ve věci mezinárodního únosu dítěte v Japonsku 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
163 163 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice popisuje svoje problémy, přičemž uvádí, že jeho japonská manželka unesla jejich dvě děti, které jsou také italskými státními příslušníky, a tvrdí, že Japonsko porušuje Haagskou úmluvu z 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, kterou ratifikovalo v roce 2014. Poukazuje na to, že japonské právní předpisy neobsahují žádná ustanovení o společné péči o dítě, právu návštěv nebo právu na styk s dítětem pro rodiče, kteří nejsou Japonci. Žádá proto Evropský parlament, aby Japonsku nastínil situaci a učinil vše nezbytné pro to, aby zabránil dalšímu porušování vnitrostátního a mezinárodního práva, zejména Úmluvy OSN o právech dítěte z roku 1989.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now