Rechtstaatlichkeit

Om internationella bortföranden av barn i Japan 

T. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
163 Supporters 163 in Europäische Union
33% from 500 for quorum
  1. Launched January 2020
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren redogör för sitt problem, varvid han anger att hans japanska hustru har bortfört hans två barn som också är italienska medborgare, samt hävdar att Japan bryter mot Haagkonvention av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, som landet ratificerade 2014. Han påpekar att japansk lagstiftning inte föreskriver något om delad vårdnad, umgängesrätt eller om att icke-japanska föräldrar har rätt att träffa sina barn. Han ber följaktligen Europaparlamentet att uppmana Japan att göra allt som krävs för att förhindra ytterligare brott mot nationell och internationell rätt, framför allt mot FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989.

Thank you for your support, T. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international