Om internationella bortföranden av barn i Japan 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
163 163 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren redogör för sitt problem, varvid han anger att hans japanska hustru har bortfört hans två barn som också är italienska medborgare, samt hävdar att Japan bryter mot Haagkonvention av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, som landet ratificerade 2014. Han påpekar att japansk lagstiftning inte föreskriver något om delad vårdnad, umgängesrätt eller om att icke-japanska föräldrar har rätt att träffa sina barn. Han ber följaktligen Europaparlamentet att uppmana Japan att göra allt som krävs för att förhindra ytterligare brott mot nationell och internationell rätt, framför allt mot FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now