Umwelt

W sprawie skargi na Republikę Federalną Niemiec w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dyrektywy odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (dyrektywa 2002/49/WE)  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petycja dotyczy zarzutów nieprzestrzegania przez miasto Eckernfoerde dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do hałasu w środowisku i innych przepisów unijnych, w tym dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, a także naruszeń konwencji z Aarhus. Składający petycję wyszczególnia przepisy, które jego zdaniem zostały naruszone, w szczególności te dotyczące obowiązkowego okresowego przeglądu planów działania w sprawie hałasu w środowisku, konsultacji publicznych oraz praw partycypacji w podejmowaniu decyzji i dostępu do informacji. Twierdzi, że niektóre naruszenia miały miejsce już w 2007 r. oraz że organy publiczne wielokrotnie odrzucały skargi dotyczące postępowania w tej sprawie i wynikłych opóźnień.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international