Umwelt

Par sūdzību pret Vācijas Federatīvo Republiku par Vides trokšņa direktīvas (Direktīva 2002/49/EK) neievērošanu  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksts attiecas uz apgalvojumiem, ka Ekenferdes pilsēta neievēro Direktīvu 2002/49/EK par vides troksni un citus Savienības tiesību aktus, tostarp Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai, kā arī pārkāpj Orhūsas konvenciju. Lūgumraksta iesniedzējs sīki apraksta tiesību normas, kuras pēc viņa domām ir pārkāptas, tostarp jo īpaši tās, kas attiecas uz rīcības plānu vides trokšņa mazināšanai obligātu periodisku pārskatīšanu, sabiedrisko apspriešanu, tiesībām piedalīties saistītu lēmumu pieņemšanā un piekļuvi informācijai. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka daži pārkāpumi ir notikuši jau 2007. gadā un ka publiskās iestādes ir atkārtoti atteikušas atzīt par pieņemamām sūdzības par procedūru un ar to saistīto kavēšanos.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international