Umwelt

Om ett klagomål mot Förbundsrepubliken Tyskland om bristande efterlevnad av direktivet om omgivningsbuller (direktiv 2002/49/EG)  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställningen rör staden Eckernfördes påstått bristande efterlevnad av direktiv 2002/49/EG om omgivningsbuller och annan unionslagstiftning, bland annat direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation, samt överträdelser av Århuskonventionen. Framställaren beskriver i detalj de rättsliga bestämmelser som han hävdar har överträtts, i synnerhet bestämmelserna om obligatorisk regelbunden översyn av handlingsplaner för omgivningsbuller, offentliga samråd och rätt till deltagande i tillhörande beslutsfattande samt tillgång till information. Framställaren hävdar att vissa överträdelser skedde så tidigt som 2007, och att de offentliga myndigheterna upprepade gånger har vägrat att godta klagomål om förfarandet och efterföljande förseningar.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international