Umwelt

O sťažnosti na Spolkovú republiku Nemecko v dôsledku nedodržiavania smernice o environmentálnom hluku (smernica 2002/49/ES)  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petícia sa týka tvrdení o tom, že mesto Eckernfoerde nedodržiava smernicu 2002/49/ES o environmentálnom hluku a ďalšie právne predpisy Únie vrátane smernice 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ako aj tvrdení o porušení Aarhuského dohovoru. Predkladateľ petície uvádza podrobnosti právnych ustanovení, ktoré podľa neho boli porušené, najmä vrátane ustanovení týkajúcich sa povinnej pravidelnej kontroly akčných plánov environmentálneho hluku, práv na verejné konzultácie a účasť na súvisiacich rozhodnutiach a prístupu k informáciám. Predkladateľ tvrdí, že niektoré z porušení siahajú už do roku 2007 a že verejné orgány opakovane odmietli prípustnosť sťažností na postup a súvisiace oneskorenia.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international