Umwelt

Lutz Rittmeier Saksamaa Liitvabariigi vastase kaebuse kohta seoses keskkonnamüra direktiivi (direktiiv 2002/49/EÜ) täitmata jätmisega  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsioonis käsitletakse väiteid, et Eckernförde linn ei täida keskkonnamüra käsitlevat direktiivi 2002/49/EÜ ja teisi liidu õigusakte, sh direktiivi 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta, ning rikub Århusi konventsiooni sätteid. Petitsiooni esitaja loetleb õigussätteid, mida on tema hinnangul rikutud, sh eriti neid, millega reguleeritakse keskkonnamüra tegevuskavade kohustuslikku korralist läbivaatamist, avalikke konsultatsioone ning asjaomastes otsustusprotsessides osalemise õigust, ning juurdepääsu teabele. Petitsiooni esitaja väidab, et teatavad rikkumised leidsid aset juba 2007. aastal, ja et riigiasutused on korduvalt tunnistanud vastuvõetamatuks kaebused menetluse ja sellest tulenevate viivituste kohta.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international