Umwelt

относно жалба срещу Федерална република Германия за несъответствие с Директивата относно шума в околната среда (2002/49/ЕО)  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Петицията се отнася до твърдения за неспазване от страна на град Екернфьорде на Директива 2002/49/EO относно шума в околната среда и друго законодателство на Съюза, включително Директива 2003/4/ЕО относно обществения достъп до информация за околната среда, както и за нарушения на Конвенцията от Орхус. Вносителят на петицията изброява правните разпоредби, за които твърди, че са нарушени, включително конкретно тези, които са свързани със задължителното периодично преразглеждане на плановете за действие относно шума в околната среда, обществените консултации, правото на участие във вземането на решения в тази област и достъпа до информация. Вносителят на петицията твърди, че някои от нарушенията датират още от 2007 г. и че публичните органи многократно са отричали допустимостта на жалбите относно процедурата и произтичащите от това забавяния.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international