Umwelt

Om en klage mod Forbundsrepublikken Tyskland på grund af manglende overholdelse af direktivet om ekstern støj (direktiv 2002/49/EF)  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andragendet vedrører påstande om byen Eckernfoerdes manglende overholdelse af direktiv 2002/49/EF om ekstern støj og anden EU-lovgivning, herunder direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger samt overtrædelser af Århus-konventionen. Andrageren redegør for de retlige bestemmelser, som han hævder er blevet tilsidesat, herunder navnlig bestemmelserne vedrørende obligatorisk periodisk revision af handlingsplaner for ekstern støj, offentlig høring og ret til deltagelse i relateret beslutningstagning samt adgang til oplysninger. Andrageren hævder, at visse overtrædelser går helt tilbage til 2007, og at de offentlige myndigheder gentagne gange har afvist behandlingen af klagerne over fremgangsmåden og de efterfølgende forsinkelser.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international