Umwelt

Ve věci stížnosti na Spolkovou republiku Německo kvůli nedodržování směrnice o hluku ve venkovním prostředí (směrnice 2002/49/ES)  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petice se týká tvrzení, že město Eckernfoerde nedodržuje směrnici 2002/49/ES o hluku ve venkovním prostředí a další právní předpisy EU, včetně směrnice 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí, a dále že porušuje Aarhuskou úmluvu. Předkladatel podrobně popisuje právní předpisy, o nichž si myslí, že jsou porušovány, včetně zejména těch, které se týkají povinné pravidelné revize akčních plánů v oblasti hluku ve venkovním prostředí, práva na veřejné konzultace a na účast v souvisejícím rozhodovacím procesu a přístupu k informacím. Předkladatel uvádí, že některá porušení sahají až do roku 2007 a že veřejné orgány opakovaně odmítly přípustnost stížností na daný postup a z něho vyplývajících zpoždění.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international