Umwelt

Over een klacht tegen de Federale Republiek Duitsland voor niet-naleving van de richtlijn omgevingslawaai (Richtlijn 2002/49/EG) 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Het verzoekschrift heeft betrekking op aantijgingen van niet-naleving door de stad Eckernförde van Richtlijn 2002/49/EG inzake omgevingslawaai en andere Uniewetgeving, waaronder Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie, evenals op schendingen van het Verdrag van Aarhus. Indiener beschrijft in detail de juridische bepalingen die zijns inziens zijn geschonden, waaronder in het bijzonder degene die verband houden met de verplichte periodieke herziening van actieplannen voor omgevingslawaai, publieke raadpleging en het recht op participatie in de verwante besluitvorming, en toegang tot informatie. Indiener beweert dat bepaalde schendingen al in 2007 begonnen en dat de overheidsinstanties klachten over de procedure en de hieruit voortvloeiende vertragingen herhaaldelijk niet-ontvankelijk hebben verklaard.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international