Umwelt

O pritožbi proti Zvezni republiki Nemčiji zaradi nespoštovanja direktive o okoljskem hrupu (Direktive 2002/49/ES)  ,

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vlagatelj peticije trdi, da mesto Eckernfoerde ne spoštuje Direktive 2002/49/ES o okoljskem hrupu in druge zakonodaje Unije, vključno z Direktivo 2003/4/ES o dostopu javnosti do informacij o okolju, ter krši Aarhuško konvencijo. Vlagatelj peticije podrobno navaja zakonske določbe, za katere meni, da so bile kršene, vključno zlasti s tistimi, ki so povezane z obvezno redno revizijo akcijskih načrtov za okoljski hrup, javnim posvetovanjem in pravico do sodelovanja pri odločanju v zvezi z okoljskim hrupom ter dostopom do informacij. Vlagatelj peticije trdi, da posamezne kršitve segajo celo v leto 2007 ter da so javno organi večkrat zanikali dopustnost pritožb o postopku in nastalih zamudah.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international