Handelspolitik

W sprawie praw podstawowych osób z nieuznanymi niepełnosprawnościami 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
14 Supporters 14 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję skarży się na brak spójnej definicji „niepełnosprawności” w Unii Europejskiej. Apeluje o przyjęcie holistycznej definicji tego pojęcia, obejmującej niepełnosprawności nieuwzględnione w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Składający petycję argumentuje, że brak harmonizacji w tej kwestii prowadzi do niespójności w uznawaniu niepełnosprawności. W efekcie niektóre osoby z niepełnosprawnościami nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia, którego potrzebują. Składający petycję twierdzi, że taka sytuacja nie pozwala osobom dotkniętym nieuznawanymi niepełnosprawnościami korzystać z przysługujących im praw podstawowych gwarantowanych Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international