Handelspolitik

Ve věci základních práv lidí s neuznávaným postižením 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
14 Supporters 14 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel si stěžuje, že neexistuje harmonizovaná definice „zdravotního postižení“ v rámci Evropské unie. Vyzývá k holistické definici tohoto pojmu, který by zohlednila druhy postižení, které nejsou zahrnuty v Mezinárodní klasifikaci nemocí Světové zdravotnické organizace. Předkladatel poukazuje na skutečnost, že nedostatečná harmonizace v této věci vede k odlišnému uznávání zdravotního postižení. Některé osoby se zdravotním postižením tak nemají nárok na podporu, ačkoliv ji potřebují. Předkladatel tvrdí, že tato situace brání osobám postiženým neuznávaným druhem zdravotního postižení využívat svých základních práv zaručených Listinou základních práv Evropské unie.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international