Handelspolitik

O základných právach osôb s neuznanými zdravotnými postihnutiami 

N. R.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
14 Supporters 14 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície sa sťažuje, že v Európskej únii chýba harmonizované vymedzenie pojmu „zdravotné postihnutie“. Vyzýva na komplexné vymedzenie tohto pojmu, v ktorom by sa brali do úvahy zdravotné postihnutia, ktoré nie sú zahrnuté v Medzinárodnej klasifikácii chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie. Predkladateľ petície poukazuje na to, že chýbajúca harmonizácia v tejto oblasti vedie k rozdielnemu uznávaniu zdravotných postihnutí. Niektoré osoby so zdravotným postihnutím v dôsledku toho nemajú nárok na podporu, aj keď ju potrebujú. Predkladateľ petície tvrdí, že táto situácia osobám, ktoré trpia neuznanými zdravotnými postihnutiami, zabraňuje využiť ich základné práva zaručené v Charte základných práv Európskej únie.

Thank you for your support, N. R.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international