Handelspolitik

O základných právach osôb s neuznanými zdravotnými postihnutiami 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
14 Supporters 14 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície sa sťažuje, že v Európskej únii chýba harmonizované vymedzenie pojmu „zdravotné postihnutie“. Vyzýva na komplexné vymedzenie tohto pojmu, v ktorom by sa brali do úvahy zdravotné postihnutia, ktoré nie sú zahrnuté v Medzinárodnej klasifikácii chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie. Predkladateľ petície poukazuje na to, že chýbajúca harmonizácia v tejto oblasti vedie k rozdielnemu uznávaniu zdravotných postihnutí. Niektoré osoby so zdravotným postihnutím v dôsledku toho nemajú nárok na podporu, aj keď ju potrebujú. Predkladateľ petície tvrdí, že táto situácia osobám, ktoré trpia neuznanými zdravotnými postihnutiami, zabraňuje využiť ich základné práva zaručené v Charte základných práv Európskej únie.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international