Handelspolitik

Privind drepturile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități nerecunoscute 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
14 Supporters 14 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petiționarul se plânge cu privire la absența unei definiții armonizate a „dizabilității” pe teritoriul Uniunii Europene. Acesta solicită o definiție cuprinzătoare a termenului, care să ia în considerare dizabilități ce nu au fost incluse în Clasificarea Internațională a Bolilor a Organizației Mondiale a Sănătății. Petiționarul atrage atenția asupra faptului că lipsa armonizării în această chestiune conduce la o recunoaștere diferențiată a dizabilităților. Prin urmare, anumite persoane cu dizabilități nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin, deși au nevoie de acesta. Petiționarul susține că această situație împiedică persoanele afectate de dizabilități nerecunoscute să beneficieze de drepturile fundamentale garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international