Handelspolitik

относно основните права на хора с непризнати увреждания 

N. R.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията се оплаква относно липсата на хармонизирано определение на „увреждане“ в рамките на Европейския съюз. Той призовава за цялостно определение на термина, в което да бъдат взети под внимание увреждания, които не са включени в Международната класификация на болестите на Световната здравна организация. Вносителят отбелязва факта, че липсата на хармонизация по този въпрос води до диференцирано признаване на уврежданията. В резултат на това някои хора с увреждания не отговарят на условията за подпомагане, макар и да се нуждаят от него. Вносителят на петицията твърди, че това положение възпрепятства хората с непризнати увреждания да упражняват основните си права, гарантирани в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Thank you for your support, N. R.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now