Handelspolitik

относно основните права на хора с непризнати увреждания 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
14 Supporters 14 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията се оплаква относно липсата на хармонизирано определение на „увреждане“ в рамките на Европейския съюз. Той призовава за цялостно определение на термина, в което да бъдат взети под внимание увреждания, които не са включени в Международната класификация на болестите на Световната здравна организация. Вносителят отбелязва факта, че липсата на хармонизация по този въпрос води до диференцирано признаване на уврежданията. В резултат на това някои хора с увреждания не отговарят на условията за подпомагане, макар и да се нуждаят от него. Вносителят на петицията твърди, че това положение възпрепятства хората с непризнати увреждания да упражняват основните си права, гарантирани в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now