Handelspolitik

?R. tunnustamata puuetega inimeste põhiõiguste kohta 

N. R.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
14 Supporters 14 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 2 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja kaebab puude mõiste ühtlustatud määratluse puudumise üle Euroopa Liidus. Ta nõuab kõnealuse mõiste terviklikku määratlust, milles võetaks arvesse selliseid puudeid, mida Maailma Terviseorganisatsiooni rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon ei hõlma. Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu asjaolule, et ühtlustamatus selles valdkonnas toob kaasa puuete erineva tunnustamise. Selle tulemusel ei saa mõned puuetega inimesed toetust, kuigi nad seda vajavad. Petitsiooni esitaja väidab, et selline olukord ei võimalda tunnustamata puuetega inimestel kasutada oma põhiõigusi, mis on tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga.

Thank you for your support, N. R.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international