Handelspolitik

Om grundläggande rättigheter för personer med icke erkända funktionsnedsättningar 

N. R.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren vänder sig mot att det saknas en harmoniserad definition av ”funktionsnedsättning” i EU. Han efterfrågar en holistisk definition av detta begrepp, som skulle ta hänsyn till funktionsnedsättningar som inte ingår i Världshälsoorganisationens internationella sjukdomsklassifikation. Framställaren påpekar att bristen på harmonisering på detta område leder till skillnader i vilka funktionsnedsättningar som erkänns. Det innebär att vissa personer med funktionsnedsättning inte har rätt till stöd, trots att de behöver det. Framställaren menar att denna situation hindrar personer med icke erkända funktionsnedsättningar från att åtnjuta sina grundläggande rättigheter enligt EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Thank you for your support, N. R.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now