Handelspolitik

Om grundläggande rättigheter för personer med icke erkända funktionsnedsättningar 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
14 Supporters 14 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren vänder sig mot att det saknas en harmoniserad definition av ”funktionsnedsättning” i EU. Han efterfrågar en holistisk definition av detta begrepp, som skulle ta hänsyn till funktionsnedsättningar som inte ingår i Världshälsoorganisationens internationella sjukdomsklassifikation. Framställaren påpekar att bristen på harmonisering på detta område leder till skillnader i vilka funktionsnedsättningar som erkänns. Det innebär att vissa personer med funktionsnedsättning inte har rätt till stöd, trots att de behöver det. Framställaren menar att denna situation hindrar personer med icke erkända funktionsnedsättningar från att åtnjuta sina grundläggande rättigheter enligt EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now