Verwaltung

W sprawie potrzeby równego traktowania sędziów piłkarskich w Unii Europejskiej 

Luis Rodriguez
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 14/01/2020
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję skarży się, że przepisy dotyczące sędziów piłkarskich i ich roli różnią się w poszczególnych państwach członkowskich UE oraz że w niektórych państwach nie wprowadzono żadnych przepisów. Zwraca uwagę, że status pracowników europejskich musi być równy, przy założeniu, że pracownik, który wykonuje określoną pracę w jednym państwie członkowskim UE, musi mieć taki sam status i musi być traktowany jednakowo w każdym państwie UE oraz nie może podlegać dyskryminacji w żadnej formie. Składający petycję zwraca się z wnioskiem o przeprowadzenie badania na szczeblu europejskim w celu określenia ram prawnych dotyczących sędziów piłkarskich i sprawdzenia, czy wynikające z przepisów UE prawa dotyczące swobodnego przepływu pracowników są jednakowo stosowane.

Thank you for your support, Luis Rodriguez

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now